Privacy verklaring

Dian Smits Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dian Smits Fotografie staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 84544252. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dian Smits fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Dian Smits Fotografie haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dian Smits Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Dian Smits Fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Dian Smits Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Dian Smits Fotografie op via diansmitsfotografie@outlook.com, dan verwijderd Dian Smits Fotografie deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dian Smits Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je te kunnen leveren
 • Om de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvan ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die Dian Smits Fotografie nodig heeft voor haar belastingaangiften.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Dian Smits Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard wegens wettelijke bewaarplicht belastingdienst. Uitzondering zijn de foto’s op portfoliobasis of in opdracht. Deze worden oneindig bewaard om altijd te kunnen leveren aan de geportretteerde in geval van verlies foto’s of nabestelling. Deze foto’s kunnen verwijderd worden op schriftelijk verzoek van de geportretteerde of door beëindiging van Dian Smits Fotografie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dian Smit Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dian Smits Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Dian Smits Fotografie maakt alleen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dat kan via de volgende link.

Google Analytics

Dian Smits Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerd bij te houden hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Hiervoor gebruikt Google Analytics cookies. De gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd door Google Analytics. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd. Meer informatie hierover is te vinden via de deze link. Indien je niet wilt dat deze gegevens verzameld worden door Google Analytics kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser add-on. Deze add-on voorkomt het delen van gegevens met Google Analytics. De add-on is hier te downloaden voor je webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dian Smits Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diansmitsfotografie@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Dian Smits Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dian Smits Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met diansmitsfotografie@outlook.com.

Contactgegevens

Dian Smits Fotografie is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 84544252

Telefoon : +31 (0) 682073593

E-mailadres : diansmitsfotografie@outlook.com

Laatst gewijzigd op 27 december 2021.

Privacy verklaring

Dian Smits Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dian Smits Fotografie staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 84544252. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dian Smits fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Dian Smits Fotografie haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dian Smits Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Dian Smits Fotografie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Dian Smits Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Dian Smits Fotografie op via diansmitsfotografie@outlook.com, dan verwijderd Dian Smits Fotografie deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dian Smits Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je te kunne leveren
 • Om de website en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvan ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die Dian Smits Fotografie nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Dian Smits Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard wegens wettelijke bewaarplicht belastingdienst. Uitzondering zijn de foto’s op portfoliobasis of in opdracht. Deze worden oneindig bewaard om altijd te kunnen leveren aan de geportretteerde in geval van verlies foto’s of nabestelling. Deze foto’s kunnen verwijderd worden op schriftelijk verzoek van de geportretteerde of door beëindiging van Dian Smits Fotografie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dian Smit Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dian Smits Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Dian Smits Fotografie maakt alleen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Dat kan via de volgende link.

Google Analytics

Dian Smits Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerd bij te houden hoe bezoekers van de website de website gebruiken. Hiervoor gebruikt Google Analytics cookies. De gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd door Google Analytics. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd. Meer informatie hierover is te vinden via de deze link. Indien je niet wilt dat deze gegevens verzameld worden door Google Analytics kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser add-on. Deze add-on voorkomt het delen van gegevens met Google Analytics. De add-on is hier te downloaden voor je webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dian Smits Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diansmitsfotografie@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Dian Smits Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dian Smits Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met diansmitsfotografie@outlook.com.

Contactgegevens

Dian Smits Fotografie is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel : 84544252

Telefoon : +31 (0) 682073593

E-mailadres : diansmitsfotografie@outlook.com

Laatst gewijzigd op 27 december 2021.